Opgave: orbitals in onverzadigde verbindingen


De verbindingen etheen, benzeen en formaldehyde zijn niet alleen toegevoegd als bouwstenen, maar ook om naar de orbitals in onverzadigde verbindingen te kijken. Via het rekenmodule kunnen 3D orbital-plaatjes gegenereerd worden in VRML format. Voor het bekijken is dus een VRML viewer (CosmoPlayer, Cortona) nodig.
In de editor, onderin de pagina, is een optie aanwezig om orbitaaldata te laten berekenen. Na het selecteren hiervan ('yes') moet de 'doen!' knop nog geactiveerd worden om het inputbestand aan te passen.