Organische Scheikunde

Ruimtelijke structuur & Stereochemie

Inleiding

Deze pagina's behandelen de stereochemie als onderdeel van de organische scheikunde. Onder meer worden de tetraedervorm, de vlakke en de lineaire structuur, draaibaarheid en optische isomerie besproken.
Deze uitleg vindt plaats aan de hand van drie-dimensionale molecuulmodellen in de Java applet Jmol. Het fantasiemolecuul hieronder toont welke kleuren Jmol gebruikt voor de meest gangbare elementen.

 

De indeling is als volgt:

 1. Ruimtelijke structuren
  1. Methaan, tetraeder
  2. Ethaan
  3. Etheen, trigonale structuur
  4. Ethyn, lineaire structuur

 2. Conformaties en stereoisomeren
  1. Draaien in ethaan
  2. Draaien in etheen, cis/trans

 3. Cyclische structuren
  1. Cycloalkanen
  2. Cyclohexaan, stoel en boot
  3. Cis en trans

 4. Optische isomerie
  1. 1 asymmetrisch C atoom
  2. 2 asymmetrische centra
  3. R/S naamgeving
  4. Optische activiteit

 5. Stereochemie van substitutie mechanismen

 6. Quizzen
  1. De stereotest
  2. De R/S test

koolstof, C
waterstof, H
zwavel, S
zuurstof, O
stikstof, N
fluor, F
chloor, Cl
fosfor, P
broom, Br
jood, I

Via de pijlen onderaan elke pagina worden deze onderwerpen in volgorde doorlopen.
In de tekst zijn hier en daar vragen opgenomen. Sommige met antwoord, andere zonder. Mocht u over de vragen willen corresponderen, of anderszins opmerkingen hebben over de inhoud, dan kan dat bijvoorkeur via een e-mail aan Wetche web master.