Dit is de startpagina van de massa-spectrometrie module

Doel: het leren interpreteren van massa-spectra.

Benodigde voorkennis: algemene theorie spectroscopie, theorie massa-spectroscopie.

Benodigde materialen: het BINAS-boek (zonder dat kun je veel vragen niet beantwoorden!)

Antwoorden: deze module is zo opgezet dat je in principe de antwoorden op alle vragen zelf zou moeten kunnen vinden...

Nivo: sommige vragen gaan wat dieper op de stof in... hopelijk is dat fun!

Tips: werk bij voorkeur in duo's en hanteer bij de oefeningen de hiernaast aangegeven volgorde.

Veel succes!

De volgende oefeningen kunnen doorlopen worden:

Back to previous page To the next exercise