Spectroscopie+

Dit is de startpagina van de Spectroscopie+ modules

Over de rooie:
Puin sorteren:

Instructies en opmerkingen

Deze modules zijn bedoeld als aanvulling op het bestaande lesmateriaal.
Ze maken gebruik van Jmol om ruimtelijke structuren weer te geven.
Op de cd-rom bevindt zich een SUN Java versie voor het geval uw huidige Java tekortschiet.
Er is geprobeerd door middel van animaties een verband te laten zien tussen de spectra en veranderingen in de ruimtelijke structuur.
De meeste spectra zijn ontleend aan twee verzamelingen:
NIST: http://webbook.nist.gov/chemistry/
SDBS: http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/menu-e.html
De gebruiker van deze pagina's wordt gevraagd zelf de grootte van de tekst zodanig in te stellen dat het evenwicht tussen leesbaarheid en overzichtelijkheid optimaal is.
Reacties kunt u richten aan de auteurs Peter Smith (teksten) en Wetche web master (web pagina's).
De antwoorden op de vragen in de tekst zijn beschikbaar in twee Word-bestanden: IR en MS.


Terug naar de startpagina.