Welke onderwerpen worden behandeld?

3D
conformaties
Ons doel is het ontwikkelen van web gebaseerd materiaal ter ondersteuning van cursussen in de Organische chemie. Met name 3D structuren en animaties worden gebruikt ter ondersteuning van de logica van het leerboek.
Waar toepasbaar, zullen 3D structuren gegenereerd worden die vrij geroteerd kunnen worden. Waar het conformationele veranderingen betreft zal een energie plot toegevoegd worden. Wanneer het leerboek stelt dat the anti conformatie stabieler is dan de gauche, kan de student dit verifieren en zelfs nietgenoemde conformaties verkennen.
Reacties

Het reken pakket MOPAC wordt gebruikt om reacties te simuleren. Zal verbinding X eerder eliminatie ondergaan dan verbinding Y? Probeer het!

Beginnend met de conformaties van ethaan, zullen we onze weg door het leerboek vervolgen. Raadpleeg het overzicht op de tutorials pagina.


Back to index