Moleculen in vier dimensies
Onderwerpen uit het organisch chemisch curriculum

Structuren: Lewis en 3D Lewis structuren en VSEPR theorie vertaald naar 3D.
Moleculaire Orbitalen MO's van diatomaire moleculen en andere kleine moleculen.
d-Block complexen Orbitaal symmetrie van d-block metaal gecoordineerde complexen.
Conformaties van n-alkanes De conformaties van n-alkanen en de potentiele energie als functie van de conformatie.
Stereochemie en stereoisomeren Onderzoek de 3D structuren die overeenkomen met de 2D figuren die je kunt vinden in tekstboeken over dit onderwerp.
Conformaties van cyclohexaan Bestudeer de ring-flip van cyclohexaan en de factoren die de stabiliteit beinvloeden van een conformatie.
Stereoisomerie van cyclische verbindingen Een inleiding tot cis-trans isomerie van cyclische verbindingen. De invloed van stereochemie op eliminatie reacties van cyclische verbindingen.
Stereochemie van de SN2 reactie Een inleiding tot de stereochemie van de SN2 reactie.
De SN1 reactie Over het (ontbreken van) stereochemie van de SN1 reactie, hydride shifts en methyl shifts.
Moleculaire vibraties Geanimeerde vibraties, als onderdeel van de infrarood spectroscopie.
Pseudorotatie Conformationele veranderingen in de trigonal bipyramidale structuur van PF5.
Eliminatie reacties De twee mogelijke E2 eliminatie reacties van 2-bromobutaan.
Stereochemie van de chlorohydrin reactie Een voorbeeld van een stereoselectieve en stereospecifieke reactie.
Reacties van chlorohydrins Epoxide vorming uit cis of trans 2-chlorocyclohexanol.
Sharpless epoxidatie Asymmetrische epoxidatie van de dubbele binding in allylische alkoholen.
Reactions of epoxides Zuur gekatalyseerde ring opening.
Inversie rond stikstof Het verschil tussen open en ring structuren.
Electrofiele aromatische substitutie Bereken de relatieve activerings energie, om het richtende effect te bepalen.
Cycloadditie reacties HOMO/LUMO interacties (bekijk VRML2 animaties van orbitalen) voor de Diels-Alder reactie en voor [2 + 2] cycloaddities.
Carbonyl chemie Reacties van de carbonyl groep: nucleofiele additie en alpha-H abstractie.
Glucose De relatie tussen de Fischer projectie, de Haworth projectie, en de 3D-structuur van D-glucose en glucopyranose.
Terug naar de start pagina