Stereochemie

Moleculen en hun spiegelbeelden

Maitland Jones, Organic Chemistry (3de Ed.) Hoofdstuk 4

Deze pagina's zijn niet bedoeld om het leerboek te vervangen, ze zijn echter bedoeld als aanvullend materiaal. Met name het drie-dimensionale aspect, van wezenlijk belang voor de stereochemie, wordt benadrukt.
Daarnaast moedigen vele vragen met directe feedback aan de modellen te manipuleren en zetten aan tot het toepassen van de regels en principes van de stereochemie.

We maken gebruik van het Java applet Jmol om 3D structuren te visualiseren in de web pagina's. Wanneer je rechts een kleurrijk model ziet, is java geinstalleerd op de computer. Draai het model door de linker muisknop ingedrukt te houden, of zoom in met de linker muisknop en de shift toets tegelijkertijd ingedrukt te houden (de scrollbutton zou ook kunnen werken). Onder de rechter muisknop is er een menu met toegevoegde opties, die echter geen toepassing hebben voor deze modellen.
We starten met chiraliteit in het algemeen.