Kies een orbitaal. Klik op een lijn in het schema.
U koos orbitaal nummer
Vraag: Van welke type is deze orbitaal?
σ (bindend)
σ* (anti-bindend)
π (bindend)
π* (anti-bindend)
niet-bindend
MO 4 is in twee versies op te roepen. De rechter helft van de streep correspondeert met een hogere contour-waarde, waardoor de belangrijkste AO bijdragen beter te herkennen zijn.

Vul het MO nummer van elke bindende MO in, om de bond order uit te rekenen:
of antibindend: electron
Orbital ondoorzichtig , doorzichtig , uit
  Vragen over NH3

Hoe zal de vorm van MO 4 in BH3 anders zijn dan voor NH3