Kies een orbitaal. Klik op een zwarte lijn in het schema.
U koos orbitaal nummer
Vraag: Als dit een moleculaire orbitaal is, welk type is het dan?
σ (bindend)
σ* (anti-bindend)
π (bindend)
π* (anti-bindend)
non-bindend
(Antwoord onder de structuur)
Vul het MO nummer in van elk bindend elektron, om de bond order uit te rekenen.
of antibindend: elektron
Hint: vul de getallen 11 in het eerste veld, voor de twee elektronen in de bindende MO1.
Het tweede input veld kan leeg blijven, aangezien er geen elektronen in de anti-bindende MO's zijn.
Wanneer, in een ander molecuul, de bindende MO's 1, 3 en 4 bezet zijn, en MO2 is anti-bindend, moeten de getallen 113344 en 22 respectievelijk ingevuld worden. De bond order is dan (6-2)/2 = 2. Elektronen in niet-bindende orbitalen dragen niet bij aan de bond order.
Orbital ondoorzichtig , doorzichtig , uit
  Vragen over het waterstof molecuul:

Wat is het nummer van de hoogste bezette moleculaire orbitaal (HOMO)?
Welke is de LUMO (laagste onbezette)?

Wat is de bond order van het molecuul?
Wat is de bond order van H2+?
Is de binding in H2+ langer of korter?