Kies een orbitaal. Klik op een lijn in het schema.
U koos orbitaal nummer
Vraag: Van welk type is deze moleculaire orbitaal?
σ (bindend)
σ* (anti-bindend)
π (bindend)
π* (anti-bindend)
niet-bindend
Van MO 1 zijn twee versies te kiezen: de linkerhelft van de streep geeft het 'normale' oppervlak, een contourwaarde gelijk aan die van de andere MO's.
De rechterhelft roept de MO op met een hogere contour-waarde, waarin we de belangrijkste bijdrage aan de MO zien.

Vul het MO nummer van elke bindende MO in, om de bond order uit te rekenen:
of antibindend: electron
Orbitaal ondoorzichtig , doorzichtig , uit
  Vragen over HF

Welke AO's dragen hoofdzakelijk bij aan MO 2?
Wat is de bondorder van het molecuul?