Kies een orbitaal. Klik op een lijn in het schema.
U koos orbitaal nummer
Orbitaal ondoorzichtig , doorzichtig , uit
  Merk op dat de definitie van de x, y en z assen (toon/verberg) arbitrair is: dit kan verschillen van molecuul tot molecuul.
In dit geval is de y as in de richting van de C-C binding.

Vragen over C2H2, ethyn, acetylene:

Welke koolstof 2p orbitaal draag bij aan MO 3?
Welke koolstof 2p orbitalen dragen bij aan de pi-binding tussen de koolstof atomen?