Kies een orbitaal. Klik op een lijn in het schema.
U koos orbitaal nummer
Orbital ondoorzichtig , doorzichtig , uit
  Definitie van de assen: x is loodrecht op het vlak van het molecuul, y is in de richting van de C-C binding. (toon/verberg)
Vragen over C2H4, ethene, ethylene:

Welke bezette MO's zijn bindend t.o.v. de C-C binding?
Welke zijn anti-bindend?
Welke koolstof 2p orbitaal draagt bij tot MO 3?
Welke MO's hebben slechts bijdragen van 2px atomaire orbitalen?