Kies een orbitaal. Klik op een lijn in het schema.
De elektronendichtheid is beschikbaar voor twee verschillende contour waarden, door het klikken van de linker (roze) of rechter (blauwe) helft van het 'elektron density area' (bovenhoek rechts) in het MO energie diagram.
U koos orbitaal nummer
Vraag: Als dit een moleculaire orbitaal is, welk type is het dan?
σ (bindend)
σ* (anti-bindend)
π (bindend)
π* (anti-bindend)
niet-bindend
(antwoord onder de structuur)
Vul het MO nummer van elke bindende MO in, om de bond order uit te rekenen (b.v. 113344 etc.):
en elk nummer van een antibindende MO (b.v. 22 etc.): elektron
Orbital ondoorzichtig , doorzichtig , uit
  Vragen over het C2 molecuul:

Wat is het nummer van de hoogst bezette orbitaal (HOMO)?
Wat is de bondorder van het molecuul?
Welke bindende MO's hebben bijdragen van de 2p AO's loodrecht op de C-C as?
Waarom is het blauwe bindende deel van MO 5 kleiner dan verwacht voor de 2p-2p overlap?
Verklaar de holle vorm van het elektronendichtheids oppervlak. (Kijk naar het hoge dichtheidscontour.)