PF5 pseudorotatie

Dit is een berekende structuur van PF5. Deze structuur heeft de experimenteel gevonden driehoekige bipiramidale symmetrie.
De gele atomen liggen in één vlak ('equatoriaal'), de donkere atomen nemen 'axiale' posities in, loodrecht op dit vlak. Controleer the geometrie.
één van de laagste (in energie) vibraties van dit molecuul doet de F(ax)-P-F(ax) hoek van 180° afnemen, terwijl het de F(eq)-P-F(eq) hoek van 120° doet toenemen.

Draai het molecuul om beide bewegingen te zien.
Om hoeken te meten: dubbelklik het eerste atoom, klik het middelste atoom en dubbelklik het laatste atoom.

Wanneer we de beweging van de atomen langs deze lijn zouden blijven volgen; de 180° hoek vervormend tot 120°, en vice versa, dan krijgen we een structuur (overgangstoestand) waarin de vier betrokken fluor atomen equivalent zijn (en de hoeken 150°, zie andere orientatie, en uiteindelijk weer de orginele driehoekige bipiramidale structuur, met gele atomen in de axiale posities.

Dit proces noemen we (Berry) pseudorotatie (J. Chem. Phys. 32 933 (1960)).
Controleer de geometrie van de overgangstoestand, een vierhoekige piramide waarbij alle vier bewegende atomen equivalent zijn.
Houdt in het achterhoofd dat we hier slechts één uitwisselingspad laten zien, terwijl in werkelijkheid alle atomen alle mogelijke posities zullen bezetten op een zeer dynamische manier.


Back to index