Rotatie rond de C-C binding in propaan


Zoals we hebben gezien bij ethaan, maxima in de energie doen zich voor als de waterstoffen in de voorgrond die in de achtergrond verbergen. Deze conformatie noemen we eclipsed. Minima in de energie doen zich voor wanneer de waterstoffen in de voorgrond 60° zijn gedraaid t.o.v. de waterstoffen in de achtergrond. Deze conformatie noemen we staggered.

Conformaties van ethaan
eclipsed conformatie staggered conformatie

We hebben dezelfde berekeningen gedaan voor de rotatie rond één van de koolstof-koolstof bindingen in propaan.
Het resultaat wordt getoond in een afzonderlijk venster (sluit dat venster daarna gewoon).

Bij welke waarden voor de rotatie vinden we maxima in de energie van propaan en is dit in overeenkomst met wat we gezien hebben voor ethaan?

  1. maxima bij 0°, 60°, 120° etc., net als bij ethaan
  2. maxima bij 0°, 60°, 120° etc., verschillend van ethaan
  3. maxima bij 0°, 120° en 240°, net als bij ethaan
  4. maxima bij 0°, 120° en 240°, verschillend van ethaan

Dus de periodiciteit van de energie curve is exact dezelfde als voor ethaan. Het enige verschil zit in de hoogte van de maxima, de energiebarriere. Bij propaan is deze rond 5.5 kJ/mol, terwijl bij ethaan deze rond 5.2 kJ/mol is. Het verschil tussen ethaan en propaan is klein; echter, er is een verschil. Wat is de oorzaak van dit verschil?
(rotatie rond de C1-C2 binding, C3 is een extra methyl groep)

  1. Interacties van waterstoffen op C1 met de waterstoffen op C3.
  2. Interacties van waterstoffen op C1 met de waterstoffen op C2.
  3. Interactie van C2 met C3.

In de volgende oefening, bekijken we dezelfde rotatie in butaan.Back to previous page Back to index To the next exercise