Rotatie rond de C2-C3 in n-butaan


Tot dusver hebben we de rotatie rond de koolstof-koolstof as van ethaan en propaan gezien. In deze oefening zullen we kijken naar de rotatie rond de C2-C3 as in n-butaan. Gaande van ethaan naar propaan, gebeurde er niets onverwachts; het energieprofiel zag er vrijwel hetzelfde uit, met uitzondering van de iets grotere rotatiebarriere bij propaan.
Voor butaan echter, krijgen we een echt verschillend energieprofiel:


background light dark yellow


Waar de energieprofielen voor de rotatie in ethaan en propeen puur sinusoide karakter hebben (slechts één maximum en één minimum in de energie, beiden herhaald elke 120°), heeft het profiel van butaan lokale minima en maxima. Laten we er stapsgewijs doorheen lopen, te beginnen met de simpelste:

Met het voorgaande in het achterhoofd, beantwoordt de vragen over de onderstaande modellen:

A B C D

Hierboven zie je vier modellen van 1,2-dichloroethaan. Welke van de onderstaande antwoorden geeft de conformaties in volgorde van afnemende energie weer (dus de hoogste eerst)?

  1. D - A - C - B
  2. D - C - B - A
  3. A - D - C - B
  4. A - C - B - D
  5. D - C - A - B
  6. B - A - C - D

De animatie die hierboven wordt getoond is slechts voor één vrijheidsgraad van het molecuul. Meerdere zijn mogelijk en de daadwerkelijke beweging van butaan zal een combinatie van deze mogelijkheden zijn. Om een indruk te krijgen,
de animatie

Het volgende deel is de quiz!



Back to previous page Back to index To the next exercise