axiale en equatoriale waterstoffen


 

De animatie hieronder toont het omklappen van de ring in cyclohexaan, gaande van de ene stoel conformatie naar een andere. Deze twee stoel conformaties zijn natuurlijk equivalent en energetisch gelijk.
Echter, we kunnen achterhalen dat er een interconversie heeft plaatsgevonden door te kijken naar de substituenten, in dit geval waterstoffen.
We kunnen twee sets onderscheiden, de oranje en de geel gekleurde.


Achtergrond
Benadruk de of waterstoffen, of

De twee sets met verschillende kleuren zijn als volgt gedefinieerd:
In één stoel conformatie, nummer 1 in de bovenstaande animatie, bezetten alle gele waterstoffen de zogenaamde axiale posities (parallel aan de symmetrie-as van de ring), terwijl alle oranje waterstoffen de equatoriale posities bezetten, d.w.z. min of meer in het vlak van de ring.
In de andere stoel conformatie, nummer 35 in de plot, is het precies omgekeerd.

Als een eerste oefening, probeer deze stelling te verifieren door de structuur te bestuderen, bekijk de animatie stapsgewijs. De structuur kan gedraaid worden met de linker muisknop.
Gebruik de navigatieknoppen, of klik op de punten in de grafiek om de bijbehorende conformatie te tonen.
We zullen ons in de volgende oefening richten op de maxima en minima.
Merk op dat de energiebarriére gering is; de interconversie zal bij kamertemperatuur gemakkelijk plaats vinden.Back to previous page Back to index To the next exercise