Aldehyden en Ketonen

Reacties met nucleofielen

Voorbeeld: acetal vorming uit benzaldehyde met methanol, zuur gekatalyseerd. De reactie start met de protonering van de carbonyl zuurstof, gevolgd door de aanval van methanol. Na de proton shift en verwijdering van water, wordt er een (gestabiliseerd) carbokation gevormd dat wordt aangevallen door methanol.
Het hele proces is reversibel en wordt gestuurd door een overmaat methanol of water. Het commentaar in het onderstaande venster bestaat uit twee delen: De eerste regel heeft betrekking tot de heengaande reactie, terwijl de tweede regel de tegengestelde reactie, de hydrolyse van het acetal, beschrijft.Back to index