Deze serie webpagina's zijn bedoeld als ondersteuning bij het schakelblok Biomoleculen, voor gebruik naast het dictaat.
Ze voegen twee dingen toe aan dictaat en college:

Ruimtelijke structuren van een groot aantal (bio)organische verbindingen.
Zie hieronder voor een beschrijving van de plugin die hiervoor nodig is.
Opgaven en quizes ter voorbereiding op de toets, al dan niet met antwoorden.
Je krijgt de gelegenheid deze in groepjes van 2 of 3 te bekijken en te bespreken; daarna volgt een klassikale bespreking.

Deze pagina's maken gebruik van een applet, Jmol, om drie-dimensionale structuren weer te geven op een web pagina. Hieronder vind je bijvoorbeeld glucose:

Je kunt het molecuul
  • draaien met de linker muisknop ingedrukt,
  • vergroten/verkleinen als je tegelijkertijd de Shift-toets indrukt,
  • verplaatsen met de Control toets en de rechter muisknop ingedrukt.

De rechtermuisknop opent een menu met nog veel meer mogelijkheden, maar dat zullen we niet gebruiken. Als we een functie nodig hebben uit dit menu nemen we een knop op in de pagina die die taak uitvoert.
Bijvoorbeeld:

ruimtevullend model
'ball and stick'

De kleuren die Jmol gebruikt voor de meest-gangbare atomen staan links weergegeven.
In een aantal gevallen zullen we in Jmol een structuur-verandering als animatie afspelen. Dan verschijnen er extra knoppen waarmee we het verloop kunnen controleren: snel of stap voor stap, vooruit en achteruit.

Op het web zijn veel meer cursussen te vinden die Jmol of Chime inzetten als visualisatiemiddel. We verwijzen hier naar één overzichtspagina, die je verder zal helpen als je een bepaald onderwerp zoekt.
(Merk meteen op dat links op deze pagina's niet altijd onderstreept zijn maar een andere kleur hebben.)